Velkommen til kurs fra NBI

Norsk Bibelinstitutt tilbyr kurs innenfor områder som bibel, hjem og familie, livsmestring og helse og livsstil. Det er kurs for barn, ungdom og voksne.

NBI tilbyr for tiden følgende bibelkurs under. Bibelkursene er arrangert etter vanskelighetsgrad 1-5. For livsstilskurs, klikk her

 

Tro og liv

Disse kursene handler om hvordan tro og liv kan møtes i hverdagen.

Vanskelighetsgrad: 1-2

Antall deler: 14

Utgave: Papir

Innhold: Introduksjon til Bibelsk åndelighet og en ny start sammen med Gud. Les mer

Vanskelighetsgrad: 1-2

Antall deler: 6

Utgave: Papir og internett

Innhold: Et kort men innholdsrikt bibelkurs på seks kursbrev om Englene og deres tjeneste. Les mer

Vanskelighetsgrad: 2-3

Antall deler: 7

Utgave: Papir og internett

Innhold: Introduksjon til Bibelen. Hva er den og hvordan ble den til? Les mer

Vanskelighetsgrad: 3

Antall deler: 24

Utgave: Papir

Innhold: Systematisk bibelstudie av de aller fleste lærepunkter! Les mer

Vanskelighetsgrad: 2-3

Antall deler: 10

Utgave: Internett

Innhold: Finnes det en Gud? Går det an å tro på både Bibelen og vitenskapen? Og hva innebærer det å leve med Gud? Les mer

Vanskelighetsgrad: 2-3

Antall deler: 12

Utgave: Papir og internett

Innhold: Kurs om å oppleve og leve med Gud i hverdagen. Les mer

Vanskelighetsgrad: 3

Antall deler: 19

Utgave: Papir

Innhold: Hvordan bibelens temaer fungerer i hverdagen. Les mer

Vanskelighetsgrad: 3

Antall deler: 13

Utgave: Papir

Innhold: Et dypdykk i Paulus viktigste og lengste brev. Les mer

 

I dybden

Disse kursene dykker ned i historien bak bibelfortellingene for bedre å forstå hvordan de første tilhørerne forstod dem. Kursene viser også hvordan bibelfortellingene utgjør brikker i den store fortellingen om Gud som fortelles i Bibelen.

Vanskelighetsgrad: 3-4

Antall deler: 11

Utgave: Papir

Innhold: Fortellingen om Jesus og hvordan han utfordret sin samtid og oss. Les mer

Vanskelighetsgrad: 3-4

Antall deler: 11

Utgave: Papir

Innhold: Mer enn noen andre har Paulus æren for at verden fikk høre om Jesus. Her blir vi kjent med mannen og budskapet som forandret en verden. Les mer

Vanskelighetsgrad: 3-4

Antall deler: 10

Utgave: Papir og internett

Innhold: Fortellingen om mannen som forandret Europa og verden for alltid. Les mer

Vanskelighetsgrad: 4

Antall deler: 9

Utgave: Papir og internett

Innhold: Hvordan belyser arkeologi og annen forskning det Bibelen sier om den samme tidsepoken? Er Bibelen troverdig som en historisk kilde? Les mer

 

Profetier

Disse kursene tar for seg profetiene i Bibelen.

Vanskelighetsgrad: 4

Antall deler: 24

Utgave: Papir

Innhold: Et åpent og direkte møte med Bibelens profetiske verden. Les mer

Vanskelighetsgrad: 3

Antall deler: 9

Utgave: Papir

Innhold: Når Jesus selv skriver brev – om de tre første kapitlene i Johannes Åpenbaring. Les mer

Vanskelighetsgrad: 4-5

Antall deler: 17

Utgave: Papir (og snart internett)

Innhold: Så han fremtiden? Les mer

Vanskelighetsgrad: 5

Antall deler: 15

Utgave: Papir og internett

Innhold: Kanskje bibelens både vanskeligste og mest fascinerende bok? Les mer

 

Barn

Disse kursene er egnet for barn.

Vanskelighetsgrad: 1

Antall deler: 8

Utgave: Papir

Innhold: Dette er et barnekurs. Kurset er basert på boken med samme navn, en flott aktivitetsbok der barna lærer om fem av Bibelens mest kjente personer på en morsom, engasjerende og lærerik måte. Les mer

Hvorfor er det gratis?

Norsk Bibelinstitutt tilbyr gratis Bibel- og livsstilskurs. Dette kan vi gjøre fordi mange tror på oss og støtter arbeidet. Vår hovedsponsor i Norge, Syvendedags Adventistkirken, dekker lønnen til de ansatte. Gaver fra de som vil hjelpe oss å spre livskvalitet og bibelkunnskap, dekker produksjon av kursmateriell, portoutgifter og annonsering. Når man melder seg på et kurs, får man uforpliktende tilsendt det første kursbrevet, og dersom man ønsker å fortsette sender man inn utfylt spørsmålsark. Dette rettes og returneres sammen med neste kursbrev, og slik fortsetter det. Når man har fullført får man kursbevis. Velkommen på kurs!