Arkeologien og Bibelens verden

I dette kurset håper vi du vil oppleve at Bibelen blir mer levende. Ved å flette sammen de historiske linjene, arkeologi, språk, kultur og geografi håper vi å kunne gi deg en fornemmelse av den verden de bibelske historiene fant sted i. Vi vil ta deg med på en reise som vi tror vil gjøre de mange bibelske historiene mer meningsfylte. Vi ønsker også å gi deg redskaper til selv å kunne fortsette å studere på egenhånd og grave frem skjulte skatter i boken som har betydd mer for enkeltmennesker enn noen annen bok.

Dette studiet inneholder 9 spennende kursbrev som går igjennom hele Bibelens historie:
1. Patriarkene
2. Okkupasjonen og bosettingen
3. Det forente riket
4. Det delte riket, Israel
5. Det delte riket, Juda
6. Tilbakekomsten
7. Jesus i samtiden
8. Jesus i møte med fariseerne
9. Apostlenes tid

Du kan ta kurset som nettkurs eller som ordinært brevkurs i posten. 

Påmelding til nettkurs

Påmelding til brevkurs i posten

Aprilphoto/shutterstock.com