Bibelen svarer

Hvis du ønsker å studere systematisk hva Bibelen sier om forskjellige læremessige spørsmål, er dette et kurs du vil sette pris på. Det tar opp de alle fleste lærepunkter i logisk rekkefølge, og hele veien er det Bibelen som svarer på spørsmålene. Du leser bibeltekstene og svarer på spørsmålene med dine egne ord. Dette er enkle studier som går rett på sak, men allikevel i dybden.

Hvert studium begynner med en passende innledning. Deretter følger en rekke spørsmål med bibelhenvisninger der du finner svaret. Ofte følger en kommentar etter hvert spørsmål, som inspirerer til ettertanke eller gir nyttig informasjon om temaet. Helt til sist i hvert studium utfordres du til å tenke over hvordan du stiller deg til det temaet du har studert.

Dette kurset har 24 kursbrev (12 innsendinger). Ved bestilling får du tilsendt det første kursbrevet samt en mappe til å lagre kursbrevene i. Du bestemmer selv når du returnerer svararket. Når vi får svar fra deg retter vi og sender neste kursbrev.

Ønsker du å ta kurset som brevkurs kan du melde deg på her. (NB: Det er kun tillat å ta ett brevkurs av gangen.)

Påmelding til brevkurs som du får i postkassen

I tråd med det europeiske regelverket angående personopplysninger (GDPR), samtykker jeg til NBIs behandling av mine personopplysninger, som beskrevet i personvernerklæringen som finnes her: http://www.norskbibelinstitutt.no/personvernerklæring/

Please don't fill in the following two fields!