Englene

Hvem er egentlig englene? Hva med “kjeruber”, “serafer”, “tjenende ånder” – og ikke minst “demoner”?

Kampen mellom lys og mørke, godt og ondt i det utrolige dramaet som utspilles bak kulissene, blir belyst i dette kurset.

En beretning fra Det gamle testamente forteller om en profet som hadde englevakt, uten at hans tjener hadde sett det. Slik er det vanligvis – engler viser seg ikke åpenlyst for mennesker.

Når vi hører om noen som «hadde englevakt», er det som regel ingen som har sett englene. For noen betyr ikke et slikt utsagn noe mer enn at de «hadde flaks», men andre er overbevist om at engler finnes og at de kan gripe inn i våre liv.

Engler er et populært emne i dag, og det er mange meninger om hvem de er, hva de gjør og hvordan vi eventuelt skal forholde oss til dem. Noen tror vi aktivt bør søke englekontakt, mens andre advarer mot risikoen for å komme i kontakt med forførende åndsmakter. Ikke underlig at man kan bli forvirret, for det finnes nok av motstridende ideer og mye som er spekulativt og bærer preg av fri fantasi.

Dette studiet inneholder 6 spennende kursbrev:

1. Det er jo engler overalt
Engler i kunsten, musikken og i forskjellige religiøse tradisjoner

2. Agenter for kongenes konge
Gode engler er Guds sendebud under hans kommando

3. Den store krigen
Konflikten som begynte i himmelen, førte til fall for mange av englene

4. Nærkontakt
Eksempler som forteller om englers tjeneste for mennesker

5. Engler på oppdrag
Hva Bibelen sier om himmelske englers oppgaver

6. Hva englene ikke er
Bibelen rydder opp i misforståelser om englene og hva de gjør

Du kan ta kurset som nettkurs eller som ordinært brevkurs i posten. 

Påmelding til nettkurs

Påmelding til brevkurs i posten

 

 

Foto: PerseoMedusa / Shutterstock.com