Johannes Åpenbaring

Johannes Åpenbaring er på mange måter den mest Jesus-fokuserte bok i Bibelen, hvor man ser hva Jesus gjorde etter at han dro tilbake til himmelen, og hva som skjedde med Jesu menighet på jorda.

Den siste boka i bibelen er samtidig for mange den mest utilgjengelige. Den ble til i en tid der menigheten var hardt presset, og forfatteren kodet maktkritikk og visjonen av Jesus som seirer i språk de innvidde ville forstå. De innvidde var de som kjente fortellingen om Jesus og fortellingene i Det gamle testamente.

I dette kurset vil du få den nødvendige hjelpen til å forstå denne spennende bibelske bok, og fortellingen om Jesus som ligger kodet i de mystiske kapitlene.

Kurset benytter seg av den såkalte "historisiske metode" å fortolke Johannes Åpenbaring på, som helt tilbake fra den første kristne menighet, gjennom middelalderen og til midten av det nittende århundre har vært den mest populære og utbredte måte å fortolke Daniel og Johannes Åpenbaring på.

Dette studiet inneholder 15 kursbrev.  Du kan ta kurset som nettkurs eller som ordinært brevkurs i posten.

1. Åpenbaringen av Jesus
2. Når Jesus skriver brev – 1
3. Når Jesus skriver brev – 2
4. Boken ingen kunne åpne
5. Jesus og de syv seglene
6. Syv basuner gjennom historien
7. Syv basuner og endetiden
8. Den lille boken og de to vitnene
9. Menigheten i krig
10. Menigheten i endetiden
11. Tre engler og dommen
12. Syv plager
13. Babylon den store
14. 1000 år med Jesus
15. Det nye Jerusalem og den nye jord

Påmelding til nettkurs

Påmelding til brevkurs i posten

 

 

Grafikk: Derivert arbeid /Bruce Rolff /Shutterstock.com