Velkommen til nettkurset om Johannes Åpenbaring

Velkommen til dette nettkurset om Johannes Åpenbaring. I kurset blir du kjent med verdenshistorien slik den blir fremstilt gjennom bildene i Johannes åpenbaring.

Nesten alle bildene spiller på fortellinger fra Det gamle testamentet, så vi må også tilbake dit for å forstå. Dette er virkelig et kurs hvor du har muligheten til å få det store overblikket over både bibel- og kirkehistorie.

Forvent ikke at det bare blir lett. Forvent heller ikke at du vil være enig i alt. Bildene i Åpenbaringen har blitt tolket forskjellig av ulike tolkningstradisjoner. Den tolkningstradisjonen som ligger bak dette kurset, forutsetter at Johannes Åpenbaring dekker historien om konflikten mellom Jesu disipler og motstanderens agenter, helt fra Jesu tid, til gjenskapelsen på den nye jord. 

Begynn gjerne med kursbrev 1 ved å klikke i margen til venstre, men vil du besvare spørsmålene og fortsette må du lage deg en profil og logge inn.

Foto: TobagoCays / Shutterstock.com