Velkommen

Velkommen til et fascinerende studium om å leve med Gud i hverdagen. Det er ingen snarveier til det det rike livet Gud inviterer oss inn i, men du kan begynne å leve det i dag. Å vokse som menneske og kristen er også noe som tar tid, men samtidig er den daglige opplevelsen av Guds nærvær noe vi ikke trenger utsette til en gang i fremtiden. Når du har fullført dette kurset vil du sitte igjen med en svært nyttig håndbok for livet med Gud som du kan ta frem og hente inspirasjon fra igjen og igjen.

Gud ønsker mer enn noe annet at du vil ta ham med deg på veien gjennom livet. Foto: Shutterstock.com

Dette er på mange måter et svært praktisk kurs og derfor anbefaler vi at du ikke rusher gjennom det, men i stedet bruker litt tid på å ta det inn over deg og «å leve det». Bruk gjerne en uke pr. kursbrev og gi det du lærer tid til å bli en del av hverdagen din. Vi kommer ikke til å spørre hvordan det går. Svararkene du sender oss, handler om kunnskapen du får. Men får du lyst, må du gjerne fortelle oss om kurset har vært til hjelp, og gi oss råd om hvordan det kan bli enda bedre. 

Når du har besvart spørreskjemaet for en kursdel, vil det bli rettet av en studieveileder og så vil du få tilgang til neste kursdel.

Her er de tolv kursbrevene du kan glede deg til

1. Bibelen - et møte med det overnaturlige

2.  Jesus - gal eller genial?

3.  Helt omvendt

4.  Hva vil Den Hellige Ånd?

5.  En vanlig dag med Gud

6.  Frelsen er ikke en sky

7. Syv måter å være sammen med Gud på

8.  Å oppleve Gud i fellesskapet

9.  Guds plan for ditt liv

10. Å bli med Gud på jobben

11. Å dele tro uten å bli nervøs

12. En bruksanvisning til gudstjenesten

De seks første kursbrevene er en praktisk og grunnleggende introduksjon til det Livet med stor L Jesus kom for å invitere oss inn i. De seks siste kursbrevene går konkret inn på praktiske sider ved dette livet.

Er bibellesning nytt for deg?

Her kan du finne en kort innføring til hvordan du finner fram i Bibelen.