Patmosvisjonen

Kurset tar for seg de tre første kapitlene av Johannes’ Åpenbaring: Sju konsise brev fra Gud til mennesker i svært ulike livssituasjoner. Du vil se hvordan brevene er ment å forberede deg på Guds fremtidsvisjon og samtidig forstå hvorfor nettopp menighetene i disse byene har noe å fortelle mennesker til alle tider.

Dette kurset har 9 kursbrev. Ved bestilling får du tilsendt det første kursbrevet samt en mappe til å lagre kursbrevene i. Du bestemmer selv når du returnerer svararket. Når vi får svar fra deg retter vi og sender neste kursbrev.

Ønsker du å ta kurset som brevkurs kan du melde deg på her. (NB: Det er kun tillat å ta ett brevkurs av gangen.)

Påmelding til brevkurs som du får i postkassen

I tråd med det europeiske regelverket angående personopplysninger (GDPR), samtykker jeg til NBIs behandling av mine personopplysninger, som beskrevet i personvernerklæringen som finnes her: http://www.norskbibelinstitutt.no/personvernerklæring/

Please don't fill in the following two fields!