Profetiens verden

Dette kurset vil gi deg mye hygge, men også mye å tenke på. Det er et omfattende, åpent og direkte kurs som kan provosere hvis du ikke har et åpent, søkende sinn. Kurset er utarbeidet av Amazing Facts i USA, og oversatt til norsk.

Hver studiedel tar utgangspunkt i en fortelling fra Bibelen som danner bakteppe for studiet. Hvert spørsmål besvares med en bibeltekst. Mens de fleste av NBIs kurs er lagt opp til frie svar på spørsmålsarkene, er kurset Profetiens verden basert på utfyllinger av manglende ord i Bibelteksten. Kurset er basert på 2011-oversettelsen fra Det norske bibelselskap, og du må ha denne oversettelsen for å finne de rette ordene for utfyllingene. Hvis du ikke har 2011-utgaven bør du kjøpe den før du begynner kurset, eller bruke Bibelselskapets gratis online-versjon på www.bibelen.no.

Dette kurset har 24 kursbrev. Ved bestilling får du tilsendt det første kursbrevet samt en mappe til å lagre kursbrevene i. Du bestemmer selv når du returnerer svararket. Når vi får svar fra deg retter vi og sender neste kursbrev.

Ønsker du å ta kurset som brevkurs kan du melde deg på her. (NB: Det er kun tillat å ta ett brevkurs av gangen.)

Påmelding til brevkurs som du får i postkassen

I tråd med det europeiske regelverket angående personopplysninger (GDPR), samtykker jeg til NBIs behandling av mine personopplysninger, som beskrevet i personvernerklæringen som finnes her: http://www.norskbibelinstitutt.no/personvernerklæring/

Please don't fill in the following two fields!