Ta styringen på livet

Foto: Alvov / Shutterstock.com

Kurset for deg som ønsker større innflytelse over de områdene av livet som virkelig betyr noe: Følelsene, relasjonene med andre mennesker, selvbildet, kjærligheten, meningen med livet og de valgene du tar

Her har de fleste av oss mønstre som vi gjerne vil bryte ut av og bli det mennesket vi virkelig ønsker å være.

Alt for ofte lar vi omstendighetene og «programmeringen» fra oppveksten styre oss, eller vi lar andre mennesker sette dagsordenen. Dette kurset gir deg redskaper som gjør at du selv kan ta kontrollen. Lær å mestre stress, utvikle sunne og modne livsmønstre, forstå deg selv og dine medmennesker bedre, og lær å ta gode valg som varer.

Det blir mer og mer klart at mennesket fungerer på flere plan; både fysisk, mentalt, sosialt og åndelig. Disse områdene påvirker hverandre både positivt og negativt. En god helse og en balansert personlighet vil altså bety at vi fungerer godt eller optimalt på alle disse områdene.

Kurset gir innsikt i praktisk psykologi, livsferdigheter, motivasjon, og bibelske perspektiver på personlig og yrkesmessig utvikling.

Det tar også opp forskjellige former for avhengighet og gir hjelp til å forstå årsaker som ligger bak, og hva som kan
gjøres for å ta styringen også i slike sammenhenger.
 

Dette studiet lærer deg 7 prinsipper (et kursbrev om hvert)

1. Mening
Du må først kjenne din identitet og mening med livet

2. Relasjoner
Lær hvordan dine holdninger og kommunikasjon kan gi deg gode relasjoner til alle personer i ditt liv

3. Følelser
Følelser kan ikke overkjøres, men vi kan lære å benytte dem riktig

4. Temperament
Hvordan håndterer du sinne og konflikter?

5. Avhengighet
Vi har alle uvaner og usunn avhengighet, men det finnes håp

6. Suksess
Hvordan du kan nå mål som er i harmoni med dine sanne verdier

7. Valg
Roboter har ikke noe valg, men mennesker kan ta kontrollen over livet. Lær å bruke viljen riktig.


Meld deg på i dag, og velg mellom å ta kurset som nettkurs eller som brevkurs i posten. 

Påmelding til nettkurs

Påmelding til brevkurs i posten